Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy hos oss på Modul & Byggserice i Skåne AB innebär att vi skall erbjuda rätt kvalitet efter önskad standard så att kostnaden för entreprenaden blir så optimal som möjligt för kunden.

Genom lyhördhet för våra kunders önskemål skall vi skapa förutsättningar för ett samarbete som bygger på förtroende och respekt. Vår ambition är att skapa förtroende och uppfylla kundens krav och förväntningar och vi strävar efter att vara kundernas självklara förstahandsval av entreprenör.

Modul & Byggserice i Skåne AB skall skapa ett bra och nära samarbete med såväl beställare som underentreprenörer och leverantörer för att säkerställa entreprenadens kvalitet.
Vi skall minst uppfylla beställarens krav samt göra varje projekt till en del i det lärande som gör nästa projekt ännu lite bättre.

Kvalitetspolicy hos oss på Modul & Byggserice i Skåne AB.