GDPR

Integritetspolicy

Integritetspolicyn innehåller information om hur vi som personuppgiftsansvarig behandlar våra besökares och kunders personuppgifter enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Denna policy gäller där Modul & Byggservice i Skåne AB (nedan benämnd "Modul & Bygg", "vi", "oss" och/eller"vår") behandlar personlig information som samlats in i samband med att ni blivit kund hos oss eller från hemsidan eller andra digitala platser där vi finns. Som kund hos oss kan du i samband med att du beställer ett arbete komma att lämna personlig information till oss. Detta kan exempelvis gälla namn, adress och kontaktuppgifter.

Personuppgiftsansvarig: Modul & Byggservice i Skåne AB, Mikael Ohlsson.

Genom att använda vår webbplats och/eller andra digitala kanaler där du aktivt skickar information till oss, godkänner du att din personliga information behandlas i enlighet med denna integritetspolicy.

Personuppgifter är information som möjliggör identifiering av en fysisk person via namn, personnummer, platsdata, IP-adress eller annan fakta som möjliggör identifiering.

Om ROT-avdrag blir aktuellt samlas även uppgift om fastighetsbeteckning in.

Personuppgifter som vi har samlat in från dig eller en tredje part: Ingen personlig information samlas utan ditt medgivande. Du behöver aktivt skicka eller lämna den till oss via exempelvis ett formulär på vår webbplats eller via andra kanaler.

Syftet med behandling av dina personuppgifter är:

• att hantera vårt uppdrag och fullfölja vårt åtagande gentemot dig som kund.• att ge personlig service och förbättra vår kundservice.

Mottagare av dina personuppgifter

Vi överför inte personuppgifter till tredje part med undantag för betrodda sådana som hjälper oss utöva vår verksamhet, hanterar webbplatsen, leverera varor du beställer från oss eller tillhandahåller service. Dessa parter ska hålla informationen konfidentiell och inte använda den för andra ändamål än för deras åtaganden gentemot oss.

Vi sparar dina personuppgifter så länge syftet kvarstår som de ursprungligen samlades in för.

Vi samlar inte in känsliga personuppgifter om dig.

Du har rätt att:

• återkalla ett lämnat samtycke.• begära information om vilka personuppgifter om dig som vi sparar och du har möjlighet att göra detta kostnadsfritt en gång om året.• begära ändringar i felaktiga personuppgifter vi har om dig samt begära att vi tar bort den personliga information vi har om dig.• få dina personliga uppgifter som vi sparar raderade.• invända mot hur vi använder dina personuppgifter.• begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas.• föra klagomål gällande vår behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen eller annan myndighet.

På webbplatsen kan Modul & Bygg länka till tredje part, dvs. en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller organ som inte är du, vi eller de parter som vi anlitat och därmed inte har ansvar eller är behöriga att behandla personuppgifterna.

Modul & Bygg förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna policy.

Om du har frågor om vår integritetspolicy eller vår behandling av personuppgifter kontakta oss på micke@modulbyggab.se

Höör 2022-01-01