Försäkringsarbete

Vi gjorde vårt första försäkrings uppdrag 2017 och har sedan dess gjort cirka 1800 skador.
Vi tillsammans med våra underentreprenörer använder oss av ett program som kallas MEPS som används vid försäkringsskador. 


2022 gjorde vi cirka 500 försäkrings skador

- Brandskador - stora & små
- Vattenskador
- Översvämningsskador
- Frysskador
- Inbrotts skador
- Storm skador
- Plötslig händelse
- Skador inträffade pga Fordon